Мэдээ мэдээлэл

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ.

2022 оны 12 сарын 13

хяналт шалгалтыг эрсдэл бүхий газруудад хийв.

Цааш унших

шавар, хайлантай чиглэлд хяналт шалгалтаар ажиллаа.

Цааш унших

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2022 оны 10 сарын 14

2 хоног ороох чиглэлд хяналт шалгалтаар ажиллаа.

Цааш унших

боаж-ын сайдын 2022 оны а/282, а/372 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх хүрээнд самар түүх иргэдэд эрхийн бичиг олгон ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, төөрөх, ...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргаа, сэлэнгэ сумын здтг, хялганат тосгоны цагдаагийн тасагтай "хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай" 03 дугаартай удирдамжийн дагуу...

Цааш унших

ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

2022 оны 09 сарын 01

хамгаалалтын захиргаа, сэлэнгэ сумын здтг, цагдаагийн хэсэг хамтран 2022.08.28-31-ний өдрүүдэд хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Цааш унших

ЗӨРЧИЛ ИЛРҮҮЛЭВ.

2022 оны 05 сарын 30

дцг-ын хязгаарлалтын бүсэд гацуурт ххк зөвшөөрөлгүй мал оруулсан тхгн-ийн тухай хууль тогтоомж зөрчөөд байна.

Цааш унших

загас барих хориотой үед 10 ш загас барьсан иргэнийг саатуулж зөрчлийг бүрэн шийдвэрлэж ажилласан.

Цааш унших

ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

2022 оны 05 сарын 30

хилийн 0286 дугаар ангийн ... дугаар застав, сэлэнгэ сумын цагдаагийн албатай хамтран хяналт шалгалт хийж дцг-т хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан 1 зөрчлийг илр...

Цааш унших

"биологийн олон янз байдлыг хамгаалалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төслийн хүрээнд 2017-2021 онуудад хамгаалалтын захиргаа болон орчны бүсийн сумд...

Цааш унших

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн түймрийн эрсдлийн зэрэг

Цааш унших

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ

2022 оны 03 сарын 24

мод бэлтгэх эрх авсан аан-үүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаа.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now