Хяналт шалгалт хийв.

2022 оны 12 сарын 13

Цаг агаар хүйтэрч шавар намаг хөлдөж Дархан цаазат газрын нутаг дэвсгэрээс хууль бусаар мод бэлтгэх зөрчил гарах эрсдэл үүссэнтэй холбогдуулан байнгын хяналт болон хөдөлгөөнт шалгалтыг эрчимжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Эрсдэл бүхий газруудад 2022.12.12-нд хийсэн шалгалтаар портер машинтай 2 иргэн мод бэлтгэж тээвэрлэсэн зөрчлийг илрүүлж модыг хураан авч хэргийг Цагдаад шилжүүлсэн. Мөн мод бэлтгэх эрхтэй 1 ААН-ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ойд үйл ажиллагаа явуулах журмын талаар танилцуулж зөвлөмж өглөө

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now