Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хамгаалалтын захиргааны 2018-2022 онд хэрэгжүүлэх МТ -ний хэлэлцүүлэг боллоо.

ТАЛАРХАЛ

2018 оны 05 сарын 30

KfW төслийн хүрээнд хамгаалалтын захиргааг бэхжүүлэх ажлын хөрөнгө оруулалтууд үргэлжилж байна.

Гал түймрийн гэрээ

2018 оны 05 сарын 30

гал түймрийн гэрээ хийж гарын авлага брошур тараан өгөв

Хяналт шалгалтын ажил

2018 оны 05 сарын 30

Хяналт шалгалтаар 2 хоног ажиллав

Нээлттэй хаалганы өдөр

2018 оны 05 сарын 30

Нээлттэй хаалганы өдөрт оролцов

Хяналт шалгалтын ажил

2018 оны 05 сарын 30

хяналт шалгалтын ажлаар 2 хоног ажиллав

Хилийн 0286 дугаар анги, Цагдаагийн газартай хамтран хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулав

Сэлэнгэ суманд Зөгийчдийн анхдугаар сургалт-зөвлөгөөн боллоо.

Хяналт шалгалт хийлээ

2018 оны 04 сарын 27

Сэлэнгэ сумын Тариахтай, Шавар, Хайлантайн чиглэлд хяналт шалгалт хийлээ.

Орчны бүсийн 3 сумын багийн иргэдийн нийтийн хуралд оролцлоо.

Тэмдэг тэмдэглэгээ хийж байршууллаа

Цаг агаарын мэдээ

2018 оны 04 сарын 19

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ