Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Цаг агаарын мэдээ

2018 оны 04 сарын 19

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулж байна.

Ариутгал халдваргүйтэл хийх ажлыг зохион байгуулж байна.

Дархан цаазат газрын байгалийн нөөцийн ерөнхий мэдээлэл

Хяналт шалгалтын удирдамж гарган Хамгаалалтын захиргааны даргаар батлуулж ажиллаа.

Байгаль хамгаалагч нартай байнгын холбоотой болох боломж бүрдүүлэхээр ажлыг эхлээд байна

Дэлхийн ган, цөлжилтийг бууруулах өдрийг угтан хамгаалалтын захиргаанаас орчны бүсийн зөвлөлийн гишүүд, иргэдэд сургалт зохион байгуулав.

Хангинахын шугуйн шагайн тойрмын арга хэмжээнд оролцож мөн хяналт шалгалт хийв

Мод тарив

2017 оны 05 сарын 15

Бүх нийтээр мод тарих аяны хүрээнд байгууллагынхаа хашаанд мод тарив

Булган аймаг Хутаг Өндөр сумын Хантай багийн Хангинахын шугуйн гүүрийг шинээр барив

Хамгаалалтын захиргаанаас байгаль хамгаалагч нарт албаны чиглэлээр 1 өдрийн сургалт зохион байгууллаа