Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Цаг агаар

2019 оны 07 сарын 09

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Цаг агаар

2019 оны 06 сарын 10

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Цаг агаар

2019 оны 05 сарын 28

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Хяналт шалгалт

2019 оны 04 сарын 23

Ой хээрийн түймрээс сэргийлэх ажлын хүрээнд эргүүл, хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаа.

"Хамтдаа хандлагаа өөрчилье Түймрээс сэргийлцгээе" уриалга

Ой хээрийн түймэр

2019 оны 04 сарын 23

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр суманд гарсан түймэрт хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид ажиллалаа.

Уриалга

2019 оны 04 сарын 10

"ХАМТДАА-ХАНДЛАГАА ӨӨРЧИЛЬЕ-ТҮЙМРЭЭС СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ" уриалгыг иргэдэд суртчилан ажиллаа.

Цаг агаар

2019 оны 04 сарын 08

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Ойн түймэр

2019 оны 04 сарын 05

ДЦГ-ын онгон бүсэд гарсан түймрийг унтраах арга хэмжээг шуурхай авч ажиллаа.

Хяналт шалгалт

2019 оны 04 сарын 05

Сэлэнгэ сумын цагдаагийн хэсэгтэй хамтран ажиллаа

Цаг агаар

2019 оны 04 сарын 01

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Цаг агаар

2019 оны 03 сарын 25

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ