Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Төрийн албаны хууль

2018 оны 11 сарын 15

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэжилсэн төслийг хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид судалж танилцлаа

Цаг агаар

2018 оны 11 сарын 05

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Цаг агаар

2018 оны 10 сарын 18

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Хуулийн хэлэлцүүлэг

2018 оны 10 сарын 17

ТХГН-ийн хуулийн шинэчилсэн төслийн хэлэлцүүлэг боллоо.

Хамгаалалтын захиргааны 2018-2022 онд хэрэгжүүлэх МТ -ний хэлэлцүүлэг боллоо.

ТАЛАРХАЛ

2018 оны 05 сарын 30

KfW төслийн хүрээнд хамгаалалтын захиргааг бэхжүүлэх ажлын хөрөнгө оруулалтууд үргэлжилж байна.

Гал түймрийн гэрээ

2018 оны 05 сарын 30

гал түймрийн гэрээ хийж гарын авлага брошур тараан өгөв

Хяналт шалгалтын ажил

2018 оны 05 сарын 30

Хяналт шалгалтаар 2 хоног ажиллав

Нээлттэй хаалганы өдөр

2018 оны 05 сарын 30

Нээлттэй хаалганы өдөрт оролцов

Хяналт шалгалтын ажил

2018 оны 05 сарын 30

хяналт шалгалтын ажлаар 2 хоног ажиллав

Хилийн 0286 дугаар анги, Цагдаагийн газартай хамтран хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулав

Сэлэнгэ суманд Зөгийчдийн анхдугаар сургалт-зөвлөгөөн боллоо.