Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Тэшиг сумын Орчны бүс болон хязгаарлалтын бүсийн айл өрхүүдэд сургалт суртачилгаа хийлээ.

Хяналт шалгалт

2020 оны 01 сарын 27

Зөвшөөрлийн эрхийн бичиг хугацаа дууссан, мод бэлтгэх эхлэлийн акт, хяналтын хуудасгүй зөрчлийг илрүүлэн шалгаж байна

Хяналт шалгалт

2020 оны 01 сарын 27

Хяналт шалгалтын ажлын үр дүнд зэрлэг гахай агнасан, загас барьсан зөрчлийг илрүүлэн ажиллаа.

Хамгаалалтын захиргаа 2019 онд Монгол улсын ерөнхий аудиторын итгэмжлэл авлаа

Сургалт

2020 оны 01 сарын 21

Байгаль хамгаалагчдыг Нийгмийн даатгалын талаар сургалтанд хамрууллаа

Гол горхины сав дагуу амарч зугаалж явахдаа хог хаягдлаа цэвэрлэхгүй байгалиа бохирдуулаад хаяад явдаг.

Хоггүй цэвэрхэн монгол

2020 оны 01 сарын 20

Холивол хог ангилбал баялаг

Цаг агаар

2019 оны 07 сарын 09

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Цаг агаар

2019 оны 06 сарын 10

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ

Цаг агаар

2019 оны 05 сарын 28

5 хоногийн цаг агаарын мэдээ