Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Биотехникийн арга хэмжээ

2020 оны 03 сарын 13

Хилийн цэргийн 0286-р ангитай хамтран ажиллах гэрээ төлөвлөгөөний дагуу 4-р заставын хамт олонтой биотехникийн ажлыг хийсэн.

Хяналт шалгалт

2020 оны 03 сарын 13

Сэлэнгэ сумын Харлагын аманд хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

ариутгалын бодис

COVED 19

2020 оны 03 сарын 13

COVED-19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх

Хандив

2020 оны 03 сарын 13

Хандив

Тэшиг сумын Орчны бүс болон хязгаарлалтын бүсийн айл өрхүүдэд сургалт суртачилгаа хийлээ.

Хяналт шалгалт

2020 оны 01 сарын 27

Зөвшөөрлийн эрхийн бичиг хугацаа дууссан, мод бэлтгэх эхлэлийн акт, хяналтын хуудасгүй зөрчлийг илрүүлэн шалгаж байна

Хяналт шалгалт

2020 оны 01 сарын 27

Хяналт шалгалтын ажлын үр дүнд зэрлэг гахай агнасан, загас барьсан зөрчлийг илрүүлэн ажиллаа.

Хамгаалалтын захиргаа 2019 онд Монгол улсын ерөнхий аудиторын итгэмжлэл авлаа

Сургалт

2020 оны 01 сарын 21

Байгаль хамгаалагчдыг Нийгмийн даатгалын талаар сургалтанд хамрууллаа