Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хамгаалалтын захиргаа, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ, Хялганат тосгоны Цагдаагийн тасагтай "Хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай" 03 дугаартай удирдамжийн дагуу...

Хамтарсан хяналт шалгалт

2022 оны 09 сарын 01

Хамгаалалтын захиргаа, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ, Цагдаагийн хэсэг хамтран 2022.08.28-31-ний өдрүүдэд хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Зөрчил илрүүлэв.

2022 оны 05 сарын 30

ДЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд Гацуурт ХХК зөвшөөрөлгүй мал оруулсан ТХГН-ийн тухай хууль тогтоомж зөрчөөд байна.

Загас барих хориотой үед 10 ш загас барьсан иргэнийг саатуулж зөрчлийг бүрэн шийдвэрлэж ажилласан.

Хамтарсан хяналт шалгалт

2022 оны 05 сарын 30

Хилийн 0286 дугаар ангийн ... дугаар застав, Сэлэнгэ сумын Цагдаагийн албатай хамтран хяналт шалгалт хийж ДЦГ-т хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан 1 зөрчлийг илр...

"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төслийн хүрээнд 2017-2021 онуудад хамгаалалтын захиргаа болон орчны бүсийн сумд...

2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн түймрийн эрсдлийн зэрэг

Хяналт шалгалтын ажил

2022 оны 03 сарын 24

Мод бэлтгэх эрх авсан ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаа.

"Нойрсож буй ойд" танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийг MNB телевизтэй хамтран ДЦГ-ын ойд бэлтгэн өвлийн ойг олон нийтэд сурталчилав.

"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төслөөс орчны бүсийн Сэлэнгэ, Тэшиг, Хутаг-Өндөр сумдын ЕБСургууль тус бүрт тохижу...

Гүний хяналт шалгалт

2022 оны 03 сарын 18

Хилийн .. дугаар ангийн ... заставынм хилийн харуулын хилчидтэй хамтран гүний хяналт шалгалт хийлээ.

Булган аймгийн Хутаг Өндөр сумын Хантай, Сэлэнгэ сумын Тариахтай багийн нутагт малын шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан Шавар, Баянголын постод ариутгал халдв...