Хамтарсан хяналт шалгалт

2022 оны 09 сарын 01

Хамгаалалтын захиргаа, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ, Цагдаагийн хэсэг хамтран 2022.08.28-31-ний өдрүүдэд хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгууллаа. Зөвшөөрөлгүй самар түүсэн 2 хэргийг цагдаагийн байгууллага шалгаж байна. амар түүх зорилгоор явсан 5 автомашин, 3 мотоцикль, 2 морьтой нийт 32 иргэнд Байгаль орчныг хамгаалах, ТХГН-ийн тухай, Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуулийг танилцуулан зөвшөөрөлгүй самарт дахин явахгүй баталгаа авч буцаан хуш модоо гэмтэхээс хамгааллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now