Хамтарсан хяналт шалгалт

2022 оны 05 сарын 30

Хамгаалалтын захиргаа, Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын цагдаагийн алба, Хилийн 0286 дугаар ангийн ... хилийн заставтай хамтарсан хяналт шалгалтыг 2022 оны 05 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулж ДЦГ-т гар аргаар алт олборлох зорилгоор явсан галт зэвсэгтэй, 3 морьтой иргэнийг саатуулж ТХГН-ийн тухай, Хилийн тухай хууль тогтоомж танилцуулж Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу шийдвэрлэж ажиллаа 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now