Гүний хяналт шалгалт

2022 оны 03 сарын 18

Хилийн .. дугаар ангийн ... заставынм хилийн харуулын хилчидтэй хамтран Монгол улсын хилийн зурвас дагуу болон ДЦГ-ын онгон бүсэд  гүний хяналт шалгалт хийлээ. Илэрсэн зөрчилгүй.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now