2021 оны ОНЦЛОХ АЖИЛ

2022 оны 03 сарын 18

Манай захиргаа 2021 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан. ҮҮНД: Байгаль хамгаалагчдид Петровис ХХК-ны шатахууны картаар шатахуунаа байгаа газраас авдаг боллоо. Мөн Харлагын постод хяналтын камер суурилуулсан, хууль бус ашигт малтмал олборлолт хийсэн талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийлгэж хүлээн авсан, завиар хяналт шалгалт хийсэн, ойн хортонтой тэмцлйн арга хэмжээ авсан зэрэг олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now