Биотехникийн арга хэмжээ

2020 оны 03 сарын 13

Тэшиг сумын Хужирт баг Улиатайн эх гэдэг газарт зэрлэг ан амьтдад зориулж хужир, будаагаар биотехникийн арга хэмжээг авч ажилласан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now