Хяналт шалгалт

2020 оны 03 сарын 13

тусгаарлалт хийсэн талбайд мод бэлтгэсэн 5 портер автомашиныг шалгаж тусгаарлалт хийсэн талбайг ДЦГ-ын хязгаарлалтын бүсийн хилийн заагт тулгаж хийсэн байгааг GPS-ээр үзүүлж, санамсар болгоомжгүйгээс болж ДЦГ-ын бүсэд нэвтэрч мод бэлтгэх зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлж, ТХГН-ийн тухай, Орчны бүсийн тухай хууль тогтоомжийг 12 иргэнд тайлбарлан яриа таниулга хийв. Мөн Харлаг ойн нөхөрлөлийн тусгаарлалт хийгдээгүй талбайгаас хууль бусаар мод бэлтгэж байна гэсэн иргэдийн мэдээллийг нөхөрлөлийн даргад танилцуулж эзэмшлийн талбайд нөхөрлөл өөрөө хяналт тавьж ажиллах талаар заавар зөвлөмжийг өглөө.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now