COVED 19

2020 оны 03 сарын 13

COVED-19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Сэлэнгэ сумын онцгой комисст сумын нөөцөд зориулж Хамгаалалтын захиргаанаас 80 ширхэг амны хаалт хандивлав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now