Зэд Хантай Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа: Мэргэжилтэн М. Өнөрмаа, Д. Отгонбаяр, Г. Мягмардулам, байгаль хамгаалагч Ж. Бат-эрдэнэ, Г. Төмөрбалт, Ж. Оюунбаатар, жолооч Т. Эрдэнэбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2020.01.13 - 2020.01.18 -ны хугацаанд - 2019 онд Тэшиг сумын ЗДТГ -тай хамтран ажилласан гэрээг дүгнэх, - ДЦГ-ын хязгаарлалтын болон орчны бүс болох Тэшиг сумын Хужирт, Бургастайн голын эх, Бөөрөг, Харлангийн эх, Давааны ар, Сөрт зэрэг газруудад өвөлжиж байгаа айл өрхөөр орж байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, мэдээлэл өгөх, санал хүсэлтийг сонсох, зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Мөн хамтран ажиллах гэрээ төлөвлөгөөний дагуу Хилийн цэргийн -р ангийн заставтай хамтран ДЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд зэрлэг ан амьтдад зориулан Биотехникийн арга хэмжээ явууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now