Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа 2019 оны санхүүгийн тайландаа Монгол улсын ерөнхий аудиторын Итгэмжлэл хүлээн авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now