Хамгаалалтын захиргааны дарга Д.Болорчулууны  санаачилгаар байрны гадна талбай болон дотор тал, өрөөнүүдийг бүрэн камержуулж болзошгүй эрсдлээс сэргийллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now